კულტურა

პატიოსნება

პატიოსნება არის ჩვენი სამუშაო სახელმძღვანელო. გულწრფელობამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ხალხის რეპუტაციას და ინდუსტრიის განვითარებას.

ხარისხი

ხარისხი მოიცავს ადამიანის ხარისხს, პროდუქტის ხარისხს და საწარმოს ხარისხს. ეს არის ღირებულებისა და ღირსების საწყისი წერტილი.

გულმოდგინება

"შრომისმოყვარეობა" შრომისმოყვარე და მეწარმეობას ნიშნავს. ეს არის ჩვენი მუდმივი სამუშაო დამოკიდებულება.

ინოვაცია

„ვინც ინოვაციას არ გამოიწვევს“, ცნობიერება მოუწოდებს Guosheng– ს თანამშრომლებს შეინარჩუნონ უწყვეტი ინოვაციები.