Შემოწმება

  • 1. შეცვალეთ საკვირაო ინსტრუმენტი
  • 2. შეცვალეთ ლაზერული ინტერფერომეტრი
  • 3. ჰორიზონტალური დინამიური დაბალანსების ინსტრუმენტი
  • 4. Hexagon CMM
  • 5. მილის სიმაღლის მრიცხველი
  • 6. ნიკონის ავტოკოლიტატორი
  • 7. იტალიური GNR სპექტრომეტრი
  • 8. სამუშაო სცენა