მომსახურება

მომსახურების სისტემა

სრულყოფილი გაყიდვების მომსახურების სისტემა.

მშობიარობის შემდეგ 6 თვიანი და 12-თვიანი ზუსტი სარემონტო ინსპექცია.

წლიური მომსახურების საქმიანობა, რომელსაც ხელმძღვანელობენ შუალედური და უფროსი აღმასრულებლები.

service (1)